Tủ sắt nội thất 190 Bộ Quốc Phòng

Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Danh sách Hiển thị: Lưới

Tủ sắt TK-2N ngăn kéo để file 190

TK-2N tủ sắt ngăn kéo để file 190 bộ quốc phòng Mã sản phẩm .....

0
Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ

Tủ sắt TK-3N ngăn kéo để file 190

TK-3N tủ sắt ngăn kéo để file 190 bộ quốc phòng Mã sản phẩm .....

0
Liên Hệ Trước thuế: Liên Hệ

Tủ sắt TL01 cánh lùa nội thất 190

Tủ sắt cánh kính trượt, 2 đợt. Kích thước: 880x407x880 .....

0
1.540.000đ Trước thuế: 1.540.000đ

Tủ sắt TL01A cánh lùa nội thất 190

Tủ sắt cánh kính trượt, 2 đợt. Kích thước: 1185x407x880 .....

0
1.800.000đ Trước thuế: 1.800.000đ

Tủ sắt TL02 cánh lùa nội thất 190

Tủ sắt cánh trượt, 2 đợt. Kích thước: 880x407x880 .....

0
1.500.000đ Trước thuế: 1.500.000đ

Tủ sắt TL02A cánh lùa nội thất 190

Tủ sắt cánh trượt, 2 đợt. Kích thước: 1185x407x880 .....

0
1.680.000đ Trước thuế: 1.680.000đ

Tủ sắt TL05 cánh lùa nội thất 190

Tủ sắt 2 cánh kính trượt, 2 khoang, 3 đợt. Kích thước: 915x452x1830 .....

0
2.620.000đ Trước thuế: 2.620.000đ

Tủ sắt TS01 nội thất190

Tủ đứng cánh mở 2 khoang, 6 đợt, 1 khoá vuông, thanh khoá clemon. K&iacu.....

0
2.470.000đ Trước thuế: 2.470.000đ

Tủ sắt TS01-KT nội thất 190

Tủ đứng cánh mở 2 khoang, 6 đợt, 2 khóa tròn Kích thước: 915x452x1830 .....

0
2.520.000đ Trước thuế: 2.520.000đ

Tủ sắt TS01-KV nội thất 190

Tủ đứng cánh mở 2 khoang, 6 đợt, 2 khóa vuông, thanh khoá clemon.  .....

0
2.580.000đ Trước thuế: 2.580.000đ

Tủ sắt TS02 nội thất190

Tủ đứng cánh mở 1 khoang, 4 đợt ngang, 1 khoá vuông, thanh khoá clemon. .....

0
2.470.000đ Trước thuế: 2.470.000đ

Tủ sắt TS03 nội thất 190

Tủ đứng cánh mở 2 khoang, 2 cánh kính.Khoang trên có 2 đợt ở giữa .....

0
2.700.000đ Trước thuế: 2.700.000đ

Tủ sắt TS04 đựng tài liệu nội thất 190

Tủ sắt 6 cánh. Kích thước: 915x452x1830 .....

0
2.600.000đ Trước thuế: 2.600.000đ

Tủ sắt TS06 cánh mở nội thất 190

Tủ sắt 12 cánh. Kích thước: 1000 x452 x1830 .....

0
3.500.000đ Trước thuế: 3.500.000đ

Tủ sắt TS08 nội thất 190

Tủ sắt 20  cánh. Kích thước: 1650x452x1830 .....

0
5.260.000đ Trước thuế: 5.260.000đ

Tủ sắt TS09 để hồ sơ nội thất 190

Tủ sắt 9 cánh. Kích thước: 1000x452x1830 .....

0
3.400.000đ Trước thuế: 3.400.000đ

Tủ sắt TS10 đựng tài liệu nội thất 190

.....

0
4.050.000đ Trước thuế: 4.050.000đ

Tủ sắt TS11 thấp nội thất 190

Tủ sắt 2 cánh mở, 2 khoang, 2 đợt Kích thước: 880x407x880 .....

0
1.400.000đ Trước thuế: 1.400.000đ

Tủ sắt TST1-KV nội thất 190

Kích thước: 450x500x1830 .....

0
1.780.000đ Trước thuế: 1.780.000đ

Tủ sắt TST2-KV Tủ áo nội thất 190

Kích thước: 915x500x1830 .....

0
2.880.000đ Trước thuế: 2.880.000đ